Genel 1

Khách sạn Hoàng Phương
229 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Genel 1

Solar Thermal Application | Guatemala
americas

Genel 1

Tấm thu nhiệt Solarkit

Genel 1

Lắp đặt tại Bỉ

Genel 1

Các dự án Solimpeks lắp đặt

Genel 1

Cung cấp nước nóng cho Hồ Bơi

Genel 1

Cung câp nước nóng cho Khách sạn
Sài Gòn

Genel 1

Cung cấp nước nóng cho AQUAPARK RESORT, Ai cập

Genel 1

Công trình nghệ sĩ Phước Sang, Q.1, Tp.HCM


CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • cert-01
 • cert-02
 • cert-03
 • cert-04
 • cert-05
 • cert-06
 • cert-07
 • cert-08
 • cert-09
 • cert-10
 • cert-11
 • cert-12
 • cert-13
 • cert-14
 • cert-15
 • cert-16
 • cert-17
 • cert-19
 • cert-20
 • cert-21
 • cert-22