Chứng chỉ chất lượng

Đảm bảo chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Solimpeks vì chỉ có các sản phẩm chất lượng tốt nhất mới đem lại thành công lâu dài cho khách hàng của chúng tôi.Solimpeks đã đạt được chứng nhận phù hợp ISO 900. Để các sản phẩm xuất xưởng chất lượng cao nhất, Solimpeks chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ vật liệu đầu vào đến kết thúc ở khâu đóng gói. Trong quá trình sản xuất, mỗi Tuyệt phẩm Máy năng lượng Solimpeks phải vượt qua qui trình nhiều bước kiểm soát và kiểm tra và chất lượng nghiêm ngặt. Qui trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng tương tự cũng được thực hiện ngay cả đối với công nghệ và các công đoạn sản xuất.

HƠN 20 CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LÀ MINH CHỨNG CHO SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CỦA CHÚNG TÔI:

 

CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG:

CHỨNG CHỈ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN XEM / TẢI
ISO 9001:2008 JAS-ANZ
CE PUSHEL
ISO 14001:2004 PUSHEL
ISO 18001:2007 PUSHEL
ISO 10002:2004 PUSHEL

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:

SẢN PHẨM CHỨNG CHỈ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN XEM/TẢI
WUNDER CLSF 2510/2108/2008/1808 SOLAR KEYMARK DIN CERTCO
WUNDER DRAIN 2510/2108 SOLAR KEYMARK DIN CERTCO
WUNDER CLS 2510/2108/1808 SOLAR KEYMARK DIN CERTCO
WUNDER CNP 2510/2108/1808 SOLAR KEYMARK DIN CERTCO
WUNDER CLSH 2510/2108/2008/1808 SOLAR KEYMARK DIN CERTCO
TSM 200,TSM 300 SOLAR KEYMARK ICIM
WUNDER CNP 1808 EN 12975-2 ITW
WUNDER CLS DRAIN 2510/2108 EN 12975-2 ITW
PowerVolt CE PUSHEL
PowerVolt EN 61730-2 EUROFINS
PowerVolt SOLAR KEYMARK ICIM
PowerTherm SOLAR KEYMARK ICIM
PowerTherm CE BBA
PowerTherm CE PUSHEL
PowerTherm EN 61730-2 PUSHEL


CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • cert-01
 • cert-02
 • cert-03
 • cert-04
 • cert-05
 • cert-06
 • cert-07
 • cert-08
 • cert-09
 • cert-10
 • cert-11
 • cert-12
 • cert-13
 • cert-14
 • cert-15
 • cert-16
 • cert-17
 • cert-19
 • cert-20
 • cert-21
 • cert-22