THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty             : Công ty cổ phần năng lượng Hoàng Nguyên

Tên tiếng anh          : Hoang Nguyen Energy Join Stock Company

Tên viết tắt               : Hoang Nguyen Energy JSC

Ngày thành lập       : 23 tháng 09 năm 2008

Giấy CNĐKKD số  : 4103011379

Mã số thuế              : 0306044004

Trụ sở công ty        : Số 103/22 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại               : +84 08 3813 0841       Fax  : +84 08 3813 0861

Di động                   : +84 913 20 60 99

Địa chỉ email           : nangluongmattroi@solimpeks.vn

Địa chỉ website       : www.solimpeks.vn

 


CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • cert-01
 • cert-02
 • cert-03
 • cert-04
 • cert-05
 • cert-06
 • cert-07
 • cert-08
 • cert-09
 • cert-10
 • cert-11
 • cert-12
 • cert-13
 • cert-14
 • cert-15
 • cert-16
 • cert-17
 • cert-19
 • cert-20
 • cert-21
 • cert-22