Lãnh đạo SOLIMPEKS thăm Việt Nam

Lãnh đạo SOLIMPEKS thăm Việt Nam

Ngày 28/02/2018, Công ty Hoàng Nguyên trân trọng chào đón chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ông Mustafa Koruyucu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Solimpeks Solar Corp, ông Halil Dag Tổng giám đốc, ông Huseyin Gokalp Thành viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc bán hàng toàn cầu và ông Yusuf Akay, Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á.

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

 • cert-01
 • cert-02
 • cert-03
 • cert-04
 • cert-05
 • cert-06
 • cert-07
 • cert-08
 • cert-09
 • cert-10
 • cert-11
 • cert-12
 • cert-13
 • cert-14
 • cert-15
 • cert-16
 • cert-17
 • cert-19
 • cert-20
 • cert-21
 • cert-22